مؤسسه آموزش عالی سینا

-

ورود به پورتال اساتید ورود به پورتال دانشجویان

آرشیو اخبـــــار دانشــگاه

زمان ثبت نام

news13

زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری - کاردانی نظام جدید و کاردانی به کارشناسی به شرح زیر می باشد :

پذیرفته شدگان آزمون سراسری :
شنبه 93/06/22 الی چهارشنبه 93/07/2
پذیرفته شدگان آزمون کاردانی نظام جدید :
شنبه 93/06/29 الی چهارشنبه 93/07/2
پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی :
سه شنبه 93/07/1 الی چهارشنبه 93/07/2

اطلاعیه آموزشی پذیرش رشته های جدید

news7

با آرزوی قبولی عبادات موسسه آموزش عالی سینا مفتخر است به اطلاع برساند این موسسه آموزش عالی علاوه بر
رشته های فعلی ابتدای سال تحصیلی 94-93 در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:
مهندسی عمران گرایش سازه مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی عمران مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی مقطع کارشناسی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

رویداد 25 اردیبهشت 93
اطلاعیه آموزشی پذیرش رشته های جدید

با آرزوی قبولی عبادات موسسه آموزش عالی سینا مفتخر است به اطلاع برساند
این موسسه آموزش عالی علاوه بر
رشته های فعلی ابتدای سال تحصیلی 94-93 در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:
مهندسی عمران گرایش سازه مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی عمران مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی مقطع کارشناسی

آرشیو مهمترین رویدادها

در حال حاضر رویدادی وجود ندارد