ورود به پورتال اساتید ورود به پورتال دانشجویان

آرشیو اخبـــــار دانشــگاه

«1»

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

آرشیو مهمترین رویدادها

انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ۹ دی ۱۳۹۳
انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر
جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تبریک می گوییم.

پرداخت الکترونیکی ملت